Psychologowie

Klaudia Winiarska-Przydział – psycholog. Ukończyła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z małżeństwami oraz parami przygotowującymi się do małżeństwa.

Zakres pomocy: konsultacje psychologiczne indywidualne dla osób dorosłych, konsultacje dla par i małżeństw w zakresie problemów w relacji, pomoc dla osób zmagających się: z problemem niepłodności, depresją poporodową, sytuacjami okołorozwodowymi, żałobą, zaburzeniami emocjonalnymi, niską samooceną, depresją, zaburzeniami osobowości.

Ks. Damian Ziemba – ksiądz psycholog. Ukończył studia magisterskie psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna oraz studia teologiczne. Posiada także przygotowanie do pracy jako terapeuta uzależnień oraz psychotraumatolog.

Zakres pomocy: wsparcie psychologiczne indywidualne i małżeńskie: depresja, konflikty, niska samoocena, problemy z pogranicza duchowości i psychologii, zaburzenia emocjonalne, wsparcie w uzależnieniu i osób współuzależnionych, pomoc w żałobie, warsztaty z pogranicza duchowości i psychologii.

Anna Cmokowicz – psycholog. Ukończyła studia magisterskie psychologiczne (specjalność: psychologia dzieci, młodzieży i rodziny) oraz studia magisterskie pedagogiczne. Posiada też przygotowanie do pomocy psychologicznej i interwencji systemowej w rodzinie oraz uprawnienia trenerskie Fundacji Familylab Polska. W ramach własnej działalności edukacyjno-szkoleniowej „Rodzina sobie radzi”, wspiera dorosłych w budowaniu udanych relacji z dziećmi i młodzieżą. Poprzez organizację szkoleń i warsztatów oraz prowadzenie bloga i profili SM, inspiruje do zmian i rozwoju. Warsztatowo pracuje również z młodzieżą, głównie w zakresie rozwijania poczucia własnej wartości. Współpracuje z Fundacją „Pomagam bo kocham” w Rzeszowie, wspierając osoby współuzależnione oraz pracuje, jako psycholog szkolny w szkole podstawowej. Prywatnie żona i mama aktywnie spędzająca czas z rodziną i przyjaciółmi. Kocha muzykę, zachwyca się pięknem świata i drugiego człowieka. Mówi o sobie, że jest w ciągłym rozwoju, na drodze do lepszego poznawania siebie, swoich bliskich i świadomego życia w pełni. Pracuje w ośrodku i online.

Zakres pomocy: konsultacje psychologiczne dotyczące trudności m.in. takich, jak: kryzys w rodzinie, problem w komunikacji, kryzysy rozwojowe i trudne zachowania dzieci i młodzieży, strata i żałoba w rodzinie, sytuacje okołorozwodowe, trudności wychowawcze czy emocjonalne. Konsultacje przeznaczone są dla rodziców i dzieci powyżej 10-go roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych.

Patrycja Kołtunik-Jaworska – psycholog. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szkołach i poradniach zajmujących się diagnozą i terapią. Rozpoczęła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje indywidualnie z nastolatkami oraz prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży.W pracy psychologa kluczowa jest dla niej autentyczność i akceptacja drugiego człowieka.

Zakres pomocy: wsparcie psychologiczne dla nastolatków, którzy przeżywają trudne chwile. Borykają się z lękiem, niepokojem, smutkiem, brakiem chęci do życia, nieustannym zmęczeniem, nieśmiałością, niskim poczuciem własnej wartości. Zmagają się z trudnościami w relacjach rówieśniczych i rodzinnych. Wsparcie w rozwoju, nauce radzenia sobie ze stresem i skutecznego osiągania swoich celów.

Psychoterapeuci

Maciej Ruszel – psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Magister pedagogiki (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz teologii (Uniwersytet Papipieski Jana Pawła II w Krakowie). Obecnie w trakcie 4 letniego kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz dwuletniego stażu na oddziale dziennym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. Pracuje z osobami dorosłymi.

Zakres pomocy: psychoterapia indywidualna osób dorosłych, nadmiarowy stres, lęki, fobie, nerwica, depresja, problemy z akceptacją i poczuciem własnej wartości, problemy w relacjach, zaburzenia osobowości, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, trudności w relacjach, kryzysy życiowe.

Roksana Jędryka-Nykiel – psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Z klientem pracuje w nurcie psychoterapii Gestalt, który w swoim założeniu zajmuje się tym, co obecne „tu i teraz”. Swoje doświadczenie zdobywała w Poradni Psychologiczno-Psychoterepautycznej „Na Taborze” oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Dębicy. Obecnie poszerza edukację o studia psychologiczne na specjalności „psychologia kliniczna”. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.Roksana o swojej pracy mówi: „W psychoterapii fascynuje mnie bycie z drugą osobą w spotkaniu. Sam proces psychoterapii jest dla mnie podróżą poprzez emocje, uczucia i historię klienta.”

Zakres pomocy: psychoterapia indywidualna, regulacja emocji, strata i żałoba, lęk, depresja, niska samoocena, brak akceptacji, zaburzenia odżywiania, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, nerwica eklezjogenna, problemy natury egzystencjalnej, wypalenie zawodowe.

Patrycja Ewa Longawa – psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Pracuje w nurcie integracyjnym łączącym m. in. podejście: psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz terapię schematu. Ukończyła studium psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Doświadczenie kliniczne zdobywała na psychiatrycznym oddziale dziennym szpitala Wolskiego – terapia grupowa leczenia nerwic i zaburzeń osobowości. Jest dyplomowaną arteterapeutką. Posiada dyplom magistra socjologii ze specjalizacją z zakresu psychosocjologii. Obecnie jest w trakcie jednolitych studiów mgr z psychologii o specjalizacji klinicznej i osobowości. Psychoedukuje przez social media „Jest Nadzieja”.

Zakres pomocy: psychoterapia indywidualna osób dorosłych, zaburzenia osobowości, depresja, nerwica eklezjogenna (religijna), blokada twórcza, konflikty rodzinne, lęk o zdrowie, nerwice, problemy w związkach, trudności w relacjach, autoagresja, somatyzacje, niska samoocena, wypalenie zawodowe, wybuchy agresji, zaburzenia lękowe, borderline, narcyzm, wysoka wrażliwość, zaburzenia nastroju, ataki paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, ADHD i Zespół Aspergera u dorosłych, zaburzenia adaptacyjne, problemy na styku duchowości oraz zdrowia psychicznego, brak sensu i celu w życiu. Pracuje w ośrodku i online.

Staż psychologiczny

Helena Łukasiewicz – stażystka ośrodka, studentka ostatniego roku psychologii. Ukończyła studia wyższe na PWSW w Przemyślu na kierunku socjologia o specjalności: pracownik socjalny. Obecnie kontynuuje studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia Collegium Humanum w Rzeszowie. W swoim dorobku zawodowym posiada m. in. pracę terapeuty w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu, opiekunki w żłobku, asystenta rodziny w GOPS w Przemyślu. Pełniła także funkcje zastępcy prezesa w Spółdzielni Socjalnej „Ostoja” w Przemyślu. Od 2016 r. jej zainteresowania zawodowe skoncentrowane są na pracy w pomocy społecznej jako pracownik socjalny, najpierw w Dziennym Domu Opieki Senior Wigor, a następnie w Sekcji Pracowników do Spraw Pomocy Osobom Bezdomnym w MOPS Rzeszów. Pasjonatka teatru, ukończyła Studium Terapii przez Sztukę Inki Dowlasz w Krakowie.

Zakres pomocy: bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób tego potrzebujących, zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży, wsparcie uczestników warsztatów i szkoleń organizowanych w ośrodku.

Aneta Kamińska-Drobot – stażystka ośrodka. Obecnie studentka psychologii. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika. Doświadczenie pracy z ludźmi zdobywała w Poradni Psychologicznej i Ośrodku Psychoterapii.

Aktualnie szkoli się w szkole psychoterapii w nurcie integracyjnym.

Zakres pomocy: bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób tego potrzebujących, wsparcie uczestników warsztatów i szkoleń organizowanych w ośrodku.

Inni Specjaliści

Iwona Bukała-Siedlecka – socjoterapeuta, pedagog, terapeuta – pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), praktyk Kids’Skills, trener TUS, Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny. W swojej praktyce korzysta z podejścia TSR, rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, metody samoregulacji, pozytywnej dyscypliny oraz humanistycznego podejścia wychowawczego Jespera Julla. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy terapeutycznej i psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.W pracy z rodzicami wychodzi z założenia, że to oni są ekspertami od swojego życia rodzinnego i najlepiej znają swoje dziecko, a także posiadają odpowiedni potencjał i możliwości do osiągnięcia celów wychowawczych i przezwyciężenia pojawiających się wyzwań. Jej rolą jest pomoc w odkrywaniu ich zasobów oraz wspieranie i pomaganie w odnalezieniu właściwej drogi oraz budowanie nowych kompetencji, na których im zależy. W pracy z dziećmi korzysta z podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Stosuje między innymi program Kids’Skills – Dam Radę oraz Mission Possible (metoda Ben’a Furman’a). Koncentruje się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do przezwyciężania pojawiających się trudności oraz odkrywaniu i budowaniu zewnętrznych i wewnętrznych zasobów dziecka. Nieodłączną częścią pracy z dzieckiem jest współpraca z rodzicami, którzy włączani są w proces terapii.

Zakres pomocy: wsparcie psychologiczne i indywidualne konsultacje wychowawcze oraz warsztaty dla rodziców, indywidualna terapia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Marta Kardyś – dyplomowany coach chrześcijański, doradca rodzinny, nauczycielka Metody Rötzera (metoda rozpoznawania płodności). Obecnie w trakcie studiów na kierunku Psychologia o specjalności klinicznej oraz Psychoterapii Integratywnej w Studium Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej oraz studia podyplomowe w następujących kierunkach: Nowy Public Relations, Teologia i Katechetyka, Wychowanie do Życia w Rodzinie, a także dwuletnie Studium Życia Rodzinnego oraz Studium Biblijne w ramach Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Prywatnie szczęśliwa żoną i mama trójki nastolatków. Prowadzi autorskie projekty: wspólnotę rozwojową „Moc Kobiet” oraz Randki Małżeńskie. Uwielbia zdobywać nową wiedzę i służyć nią drugiemu człowiekowi.

Zakres pomocy: konsultacje indywidualne, konsultacje małżeńskie, konsultacje rodzicielskie, sesje Life coachingu. Warsztaty: z zarządzania emocjami, warsztaty dbania o swój dobrostan, „Pogaduchy – Pogaduszki” czyli jak rozmawiać z dziećmi o płciowości, seksualności i związkach, warsztaty rozwojowe dla kobiet. Otwarta na zaproszenia do grup, wspólnot, firm w celu poprowadzenia wykładów, szkoleń lub rekolekcji. Pracuje online.

Umów wizytę

Kontakt

Adres

Lwowska 127,
Rzeszów

Kontakt

Menu