Psychologowie

Klaudia Winiarska-Przydział – psycholog. Ukończyła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z małżeństwami oraz parami przygotowującymi się do małżeństwa.

Zakres pomocy: konsultacje psychologiczne indywidualne dla osób dorosłych, konsultacje dla par i małżeństw w zakresie problemów w relacji, pomoc dla osób zmagających się: z problemem niepłodności, depresją poporodową, sytuacjami okołorozwodowymi, żałobą, zaburzeniami emocjonalnymi, niską samooceną, depresją, zaburzeniami osobowości.

Ks. Damian Ziemba – ksiądz psycholog. Ukończył studia magisterskie psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna oraz studia teologiczne. Posiada także przygotowanie do pracy jako terapeuta uzależnień oraz psychotraumatolog. Ukończył również podstawowe i zaawansowane szkolenie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), w którym pracuje na co dzień oraz certyfikuje się jako terapeuta. Jest organizatorem warsztatów psychologiczno-duchowych pt. Matczyna Rana i Ojcowska Rana, odbywających się cyklicznie, a cieszących się ogromnym zainteresowaniem.

Zakres pomocy: wsparcie psychologiczne indywidualne i małżeńskie: depresja, konflikty, niska samoocena, problemy z pogranicza duchowości i psychologii, zaburzenia emocjonalne, wsparcie w uzależnieniu i osób współuzależnionych, pomoc w żałobie, warsztaty z pogranicza duchowości i psychologii. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe (po warsztatach Matczyna Rana, Ojcowska Rana).

 
 

Anna Cmokowicz – Ukończyłam studia magisterskie psychologiczne o specjalności Psychologia dzieci, młodzieży i rodziny oraz studia magisterskie pedagogiczne. Posiadam przygotowanie do pomocy psychologicznej i interwencji systemowych w rodzinie oraz uprawnienia do pracy terapeutycznej metodą Racjonalnej Terapii Zachowań.
W ramach własnej działalności edukacyjno-szkoleniowej „Rodzina sobie radzi”, wspieram dorosłych
w budowaniu udanych relacji z dziećmi i młodzieżą poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla
rodziców i nauczycieli oraz prowadzenia bloga i profili SM. Inspiruję dorosłych do rozwoju i szukania
własnej drogi w rodzicielstwie, by usłyszeć więcej nić słowa i zobaczyć więcej niż zachowanie.
Warsztatowo pracuję również z młodzieżą, głównie w zakresie rozwijania poczucia własnej wartości.
W Ośrodku SPES udzielam konsultacji psychologicznych dla rodziców i dzieci powyżej 10-go roku
życia, młodzieży oraz osób dorosłych.

Zakres pomocy: Konsultacje mogą dotyczyć trudności takich, jak: kryzys w rodzinie, problem w komunikacji, kryzysy rozwojowe i trudne zachowania dzieci i młodzieży, strata i żałoba w rodzinie, sytuacja okołorozwodowa, trudności wychowawcze czy emocjonalne.

Patrycja Kołtunik-Jaworska – psycholog. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szkołach i poradniach zajmujących się diagnozą i terapią. W trakcie całościowego czteroletniego kursu w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie „Psychoterapia systemowa i psychodynamiczną rodzin, par i pacjentów indywidualnych” posiadającego atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalizuje się we wsparciu psychologicznym młodzieży i młodych dorosłych. Pracuje pod stałą superwizją Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zakres pomocy: wsparcie psychologiczne dla młodzieży i młodych dorosłych przeżywających trudne chwile, borykających się z niską samooceną, nieśmiałością, lękiem, nadmiernym stresem, negatywnymi myślami na swój temat, trudnościami w relacjach.

Aneta Kamińska- Drobot  – psycholog. Ukończyła studia magisterskie psychologiczne o specjalności psychoterapia oraz studia pedagogiczne . Doświadczenie zdobywała w Poradni Psychologicznej  i Ośrodku Psychoterapii ,,Na Taborze". Aktualnie  w trakcie 4,5 letniego kursu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym z integracyjnym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne prowadzonym we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z siedzibą w Krakowie.

Zakres pomocy:  wsparcie psychologiczne osób dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, obsesyjno- kompulsywnymi, pomoc w kryzysach życiowych, wsparcie osób z rodzin dysfunkcyjnych, wsparcie osób z niską samooceną i brakiem akceptacji oraz wsparcie osób doświadczających trudności w relacjach. 

Helena Łukasiewicz  – psycholog. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychoterapia oraz studia na kierunku socjologia o specjalności pracownik socjalny. Aktualnie studiuje pedagogikę oraz jest w trakcie kursu w Centrum Rozwiązań - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Pracowała jako pracownik socjalny z osobami bezdomnymi oraz z seniorami, terapeuta osób z upośledzeniem umysłowym, opiekunka w żłobku i asystent rodziny. Pasjonatka teatru, ukończyła Studium Terapii przez sztukę Inki Dowlasz w Krakowie. Obecnie pracuje jako psycholog szkolny w trzech placówkach edukacyjnych.

Zakres pomocy:  wsparcie psychologiczne osób dorosłych oraz dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, pomoc w kryzysach życiowych, wsparcie osób z rodzin dysfunkcyjnych. 

Psychoterapeuci

Maciej Ruszel – psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Magister pedagogiki (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz teologii (Uniwersytet Papipieski Jana Pawła II w Krakowie). Obecnie finalizuje 4 letni kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz odbył dwuletni staż na oddziale dziennym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. Pracuje z osobami dorosłymi.

Zakres pomocy: psychoterapia indywidualna osób dorosłych, nadmiarowy stres, lęki, fobie, nerwica, depresja, problemy z akceptacją i poczuciem własnej wartości, problemy w relacjach, zaburzenia osobowości, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, trudności w relacjach, kryzysy życiowe.

Roksana Jędryka-Nykiel – ukończyła pierwszy etap Szkoły Psychoterapeutów Instytutu Treningu i Edukacji Gestalt. W trakcie 5 roku studiów psychologicznych na specjalności „psychologia kliniczna”. Swoje doświadczenie zdobywała w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej „Na Taborze” oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Dębicy. Pracuje z osobami dorosłymi. Roksana o swojej pracy mówi: „W psychoterapii fascynuje mnie bycie z drugą osobą w spotkaniu. Sam proces psychoterapii jest dla mnie podróżą poprzez emocje, uczucia i historię klienta.”

Zakres pomocy: psychoterapia indywidualna, wsparcie psychologiczne, DDA, regulacja emocji, strata i żałoba, lęk, depresja, niska samoocena, brak akceptacji, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, nerwica eklezjogenna, problemy natury egzystencjalnej, wypalenie zawodowe.

Sylwia Zagajewska-Kajuth – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Ukończyła jednolite studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunkach: Psychologia, Nauki o Rodzinie oraz studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyła II stopień szkolenia podyplomowego z zakresu terapii rodzin organizowanego przez Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha. Obecnie  w trakcie 4,5- letniego szkolenia w nurcie psychodynamicznym z integracyjnym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domu dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie, współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny „Szczęśliwy Dom”, prowadząc sesje psychologiczne w ramach Grupy Leczenia Otyłości w Centrum Medycznym Medicor. Obecnie pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeszowie na stanowisku psychologa wspierając osoby przewlekle psychicznie chore oraz niepełnosprawne intelektualnie oraz ich rodziny.

 

Terapeuci

Iwona Bukała-Siedlecka – terapeuta TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) w procesie kształcenia, pedagog, socjoterapeuta, praktyk Kids'Skills, trener TUS, pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora PSTTSR. Obecnie poszerza edukację o studia psychologiczne. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

 

Zakres pomocy: konsultacje, wsparcie i terapia krótkoterminowa w TSR dla dzieci (od 7 r.ż.), młodzieży i dorosłych (głównie kobiet) oraz rodzin, skierowane na poprawę funkcjonowania w konkretnym obszarze (budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami i stresem, wsparcie w kryzysowym momencie, lęki, poczucie własnej wartości, trudne zachowania, trudności wychowawcze, wsparcie rodzicielskie),

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, trening umiejętności społecznej dla dzieci i młodzieży,

- konsultacje rodzicielskie,

- warsztaty rozwojowe dla kobiet,

- warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców

 

Staż psychologiczny

 

Róża Gmyz – praktykantka. Obecnie studentka psychologii na trzecim roku. Jestem osobą empatyczną, cierpliwą i zabiegam o zrozumienie innych. Posiadam umiejętność słuchania oraz rozumienia potrzeb oraz problemów innych osób. Moją siłą jest umiejętność analizy sytuacji oraz znajdowania rozwiązań na problematyczne zagadnienia. Otwarta na różnorodność i gotowa do pracy z różnymi grupami społecznymi.

Zakres pomocy: bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób tego potrzebujących.

 

 

Paweł Murias - praktykant. W trakcie 1 roku studiów psychologicznych na specjalności "Psychologia Kliniczna i Osobowości" w Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.
W trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego do wykonywania zawodu psychologa. 
Jestem osobą, która stawia na zrozumienie drugiego człowieka. Problemów z którymi się mierzy w codziennym funkcjonowaniu oraz staram się służyć poradą w rozwiązaniu trudności z nimi związanymi. 
W życiu prywatnym pasjonat rozwoju osobistego, sportu oraz smacznej kawy :) 

 

Umów wizytę

Kontakt

Adres

Lwowska 127,
Rzeszów

Kontakt

Menu